Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir lügat olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “yer” veya “iş” medlulına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda el ve hükümet hizmetlerinde kullanılırdı.

ılımlı Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tanımlamak sinein kullanılmaya serlandı. Bu görevliler, örneğin mevki daireleri veya kiliselerde çeşitli hizmetlerle mesul olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya mezun bir konumda mevcut herhangi bir kişkazançlı tanımlamak sinein kullanılmaya serlandı. Günümüzde, “official” kelimesi ekseri hükümet, spor veya iş dünyası gibi resmi bir konumda mevcut kişsonra veya kurumları tanımlamak sinein kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, lügat resmi veya mezun bir konumda mevcut herhangi bir kişkazançlı tanımlamak sinein kullanılmaya serlamıştır.